Biuro Patentowe Zbigniew Gronek ul. Szklana 70, 39-400 Tarnobrzeg
+48 692178863 topgron@poczta.onet.pl
PL EN
s2
s1

Biuro Patentowe

oferuje kompleksowy serwis usług w sprawach własności przemysłowej w ramach procedur krajowych jak i zagranicznych.

Biuro założone i prowadzone jest przez Zbigniewa Gronka rzecznika patentowego (nr wpisu:2988), członka Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, zawodowego pełnomocnika w sprawach ochrony własności przemysłowej.

Biuro reprezentuje klientów krajowych i zagranicznych w sprawach własności intelektualnej przed Urzędem Patentowym RP, Sądami Administracyjnymi i Powszechnymi, w sprawach własności przemysłowej a w szczególności:

  • Wynalazków
  • Wzorów użytkowych
  • Wzorów przemysłowych
  • Znaków towarowych

Wykonuje usługi w ramach procedur międzynarodowych w sprawach o:

  • Patent Europejski EPO
  • Dokonanie zgłoszenia wynalazku w ramach procedury WIPO/PCT
  • Zgłoszenia międzynarodowe znaku towarowego
  • Znak Towarowy Wspólnoty EUIPO
  • Wzór Wspólnoty EUIPO,
reprezentując swoich Klientów przed Międzynarodowymi Urzędami.

Współpracujemy z zagranicznymi kancelariami patentowymi, rzecznikami patentowymi którzy ułatwiają naszym klientom uzyskanie praw własności intelektualnej na ich rzecz poza terytorium Polski.

Podstawowym aktem normatywnym kompleksowo regulującym kwestie uzyskiwania i ochrony praw do znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i innych praw wyłącznych jest ustawa z 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej.