Biuro Patentowe Zbigniew Gronek ul. Szklana 70, 39-400 Tarnobrzeg
+48 692178863 topgron@poczta.onet.pl
PL EN
s2
s1

Nasze usługi

 • opracowywanie dokumentacji zgłoszeniowej krajowej, unijnej, międzynarodowej dla wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych,
 • sporządzanie opisów patentowych zwłaszcza z dziedziny mechaniki, chemii i farmacji, medycyny,
 • umowy dotyczące obrotu praw własności przemysłowej (wspólności praw, cesje, licencje, know-how),
 • sporządzanie listów ostrzegawczych i odpowiedzi na listy w sprawach naruszeń patentów na wynalazki, praw ochronnych na wzory użytkowe i znaki towarowe,
  praw z rejestracji wzorów przemysłowych,
 • badania zdolności patentowej,
 • badanie zdolności rejestrowej znaków towarowych,
 • ustalanie stanu prawnego przedmiotów własności przemysłowej,
 • prowadzenie postępowań spornych przed Urzędem Patentowym RP, EUIPO i Sądami,
 • wycena wartości niematerialnych (znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych i przemysłowych),
 • oferujemy doradztwo i pomoc w sprawach ochrony własności przemysłowej i intelektualnej, zwłaszcza w zakresie wyboru właściwej kategorii ochrony dla zgłaszanych do Urzędu Patentowego RP rozwiązań oraz w zakresie określania granic tej ochrony na tle wyników stanu techniki, badań zdolności rejestrowej,
 • doradztwo w sprawach ochrony własności przemysłowej i nieuczciwej konkurencji.